Από τους γιατρούς του Πανεπιστημίου των Ορέων εξετάσεις στους ηλικιωμένους του γηροκομείου Ρεθύμνου, Κρητική Επιθεώρηση