Αποστολή του Πανεπιστημίου των Ορέων στο Δήμο Αγ. Νικολάου

11 Απριλίου 2014

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων, επισκέφθηκε τον Δήμο Αγ. Νικολάου την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014, με τις ομάδες των εθελοντών του.

Στο σπουδαίο χωριό Κρούστα, που εξακολουθεί να παράγει πολιτισμό με έναν εξαιρετικό Πολιτιστικό σύλλογο, την κυρία Καλλιόπη Κουρίνου και όλες τις άλλες εξαίρετες κυρίες, ο καθ. Ι. Παλλήκαρης μαζί και καθηγητές ιατροί άλλων ειδικοτήτων με τις ομάδες τους, εξέτασαν παιδιά, γέροντες και άπορους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Υλοποιήθηκε επίσης, με την καθ. Παιδαγωγικών του Πανεπιστημίου Κρήτης κυρία Π. Καλογιαννάκη, η καινοτόμος δράση της Αλληλοδιδασκαλίας, μεταξύ των μαθητών του Δημοτικού σχολείου Κρούστας και του 2ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Νικολάου.

Έγιναν δημιουργικές συζητήσεις με τις γυναίκες της περιοχής, για την Ιερή τέχνη της Υφαντικής, την παραγωγή και επεξεργασία μεταξιού και τα αργαστήρια που ήδη υφαίνουν στον Κρούστα, μοναδικά αυθεντικά χειροτεχνήματα μεγάλης αξίας και διεθνούς αναγνωρισιμότητας.

Με τους άνδρες, η συζήτηση εστιλαθηκε στην παραδοσιακή κρητική διατροφή, στην δενδροκομία, στην αξιοποίηση του μαλλιού και στην ανάπτυξη οικονομίας μικρής κλίμακας, μεγάλης αξίας.

Πρόγραμμα

Αφίσα