Η ομάδα της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi, υποστηρίζεται από υφάντριες αλλά και γνώστες του πολιτισμού του Κρητικού Αργαστηριού, καθώς και πολλούς εθελοντές.

Πλαισιώνεται από πρόσωπα διεθνούς κύρους, της επιστήμης και της τέχνης.

Πολύτιμοι αρωγοί είναι Έλληνες καθηγητές πανεπιστημίων και πολύ σημαντικές ακαδημαϊκές προσωπικότητες της Ευρώπης και της Αμερικής. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης – Αρχιτεκτονική σχολή, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – Τμήμα Γεωπονίας, όλοι οι Δήμοι και τα σχολεία της Κρήτης, το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, το Μουσείο Μπενάκη, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το Σχολείο Ευρωπαικής Παιδείας Ηρακλείου, σημαντικές προσωπικότητες της λαϊκής βιωματικής γνώσης και του πνεύματος.

Συνδέεται και συνεργάζεται με γυναίκες σημαντικού επιστημονικού και κοινωνικού κύρους από την Παλαιστίνη, την Περσία και την Ινδία.

Υφάντριες και υφαντές της Κρήτης, εκπαιδευτικοί, ιατροί, άνθρωποι  που με ευσέβεια, συντήρησαν στο εικονοστάσι τους τις φυτικές βαφές και τα φυσικά νήματα.

Την έμπνευση και τον συντονισμό της Πηνελόπη Gandhi, έχει η κυρία Βαρβάρα Τερζάκη.

Θεωρούμε πως, τίποτα δεν έχει επηρεάσει  τόσο πολύ την ψυχή του ανθρώπου, όσο η απώλεια της σιωπής και της αυτοσυγκέντρωσης, κάτι που ήταν δεδομένο ακόμα και πριν από λίγα χρόνια. Η ζωντανή παράδοση, το αργό ξεδίπλωμα του χρόνου, έχουν αξία, έχουν δύναμη και λειτουργούν τη ψυχή σε άλλα επίπεδα. Άλλωστε, Ουδέποτε νοεί η ψυχή άνευ φαντάσματος.

Μέχρι σήμερα, όλοι εμείς που μετέχουμε στην ομάδα της Πηνελόπης Gandhi, προσπαθούμε εκ των ενόντων, εθελοντικά και αφιλοκερδώς.

Ίσως αυτό να είναι και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα.

Ελπίζομε να εμπνευστούν κάποιοι άνθρωποι, από την έμπνευση και τον αγώνα μας και να υποστηρίξουν την Ιερή αυτή Αποστολή της Πηνελόπη  Gandhi, που διασώζει και προβάλλει τις εθνικές μας ρίζες.