Ομιλίες – κείμενα

Ομιλία Μ. Τρούλη Αγιά

Ομιλία Μ Ανδρουλιδάκη Ορθές

Ομιλία Ελένης Βερτούδου Κρυονέρι

Νίκος Σκουραδάκης ποίημα Κρυονέρι

Αντώνης Βάκης – 14 Ιουλίου 2017 – Ανώγεια

28.07.2017 Ομιλία κ.κ Ειρηναίος Αρχιεπ.Κρήτης_Μικρή Σπουδή_Ζωνιανά

28.07.2017 Ομιλία κ.κ Ευγένιος Μητροπ.Ρεθ._Αυλοπ._Μικρή Σπουδή_Ζωνιανά

21.07.2017 Ομιλία κ. Ο.Ζώρας_Μικρή Σπουδή_Αξός

28.07.2017 Ομιλία κ. Δ. Κόκκινος_Μικρή Σπουδή_Ζωνιανά

15.07.2017 Ομιλία κ. Μ.Σκουλάς_Μικρή Σπουδή_Μαργαρίτες

15.07.2017 Ομιλία κ. Ρ.Φασούλη_Μικρή Σπουδή_Μαργαρίτες

15.07.2017 Ομιλία κ. Β. Τερζάκη_Μικρή Σπουδή_Μαργαρίτες

15.07.2017 Ομιλία κ. Λ.Καραπιδάκη_Μικρή Σπουδή_Μαργαρίτες

14.07.2017 Ομιλία κ. Μ.Σκουλά_Μικρή Σπουδή_Ανώγεια

14.07.2017 Ομιλία κ. A.Βάκης_Μικρή Σπουδή_Ανώγεια

12.07.2017 Ομιλία κ. Μ.Τσιλιμπάρης_Τελετή έναρξης_Κράνα

12.07.2017 Ομιλία κ. Ε.Γλύκατζη Αρβελέρ_Τελετή έναρξης_Κράνα

09.07.2017 Ομιλία καθ.Ν.Σταμπολίδη_Μικρή Σπουδή Μουσείο Αρχ.Ελευθερνας

08.07.2017 Ομιλία κ. Ι.Τζαχίλη_Μικρή Σπουδή_Αείμονας

08.07.2017 Ομιλία κ. A.Φιλιππάκη_Μικρή Σπουδή_Αείμονας