Αποστολή – Πανεπιστήμιο των Ορέων. Σπουδές ζωής στα βουνά και στα λαγκάδια της Κρήτης, Νέα Σαββατοκύριακο