Αλληλοδιδασκαλία – Παιδαγωγική παρέμβαση στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου Ρεθύμνης

11 Δεκεμβρίου 2015

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων, η Αποστολή Πηνελόπη Gandhi και η Παιδαγωγική Ομάδα ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιήσουν Παιδαγωγική Παρέμβαση την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Σχολείο Μαργαριτών Ρεθύμνης με τη συμμετοχή μαθητών απ’ το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνης. Το αντικείμενο της Παρέμβασης θα είναι “Αποστολή Πηνελόπη Gandhi – H Ιερή Τέχνη της Υφαντικής”, οι φυτικές βαφές των νημάτων και οι σχετικές δράσεις των μαθητών.