Αγώνας της Κρήτης – Oμιλία του καθ. Ι. Παλλήκαρη, με θέμα « Γεφυρώνοντας τις σχολικές κοινωνίες» – Αγώνας της Κρήτης