Ίδρυση του Πανεπιστημίου των Ορέων, Ημερησία Εφημερίδα «Ο Λόγος»