Έκθεση “Κρήτη: Η Μεγάλη Συνάντηση”, εφ. Κρητικά Νέα Μάιος 2014